Oblíbené

Date: 12. 2. 2023

Podnikatelský online víkend: Načerpejte myšlenky od těch nejpovolanějších!

V minulém roce se u příležitosti oslav 700 let od první písemné zmínky o městě sešli ve Zlíně během dvou víkendů odborníci z oblasti podnikání a architektury. Právě výročí města totiž nabídlo ideální šanci k zamyšlení nad dalším směřováním a rozvojem potenciálu města v oblasti podnikání, inovací i architektury. Chceme inspirativní myšlenky těchto odborníků předat dál, a tak publikujeme záznamy z těchto mezinárodních konferencí. Pustit si je můžete z pohodlí domova! Tento víkend patří podnikání, následující pak architektuře.

Podnikatelský meeting má 3 části a pozvání přijala řada významných osobností. Inspirativní setkání nabídlo moderovanou panelovou diskusi odborníků, ohlédnutí do doby baťovské i náhled na filozofii podnikání. Hosté se zabývali dnešní i budoucí společností a podnikáním, srovnávali tradiční a novodobý byznys a v neposlední řadě uvažovali také nad výzvami blízké budoucnosti. Akci uspořádalo statutární město Zlín, při příležitosti oslav 700 let od první písemné zmínky. Organizátorem meetingu byl Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum, p.o. a Zlínský kreativní klastr. Více informací na www.kulturazlin.cz.

První blok – Filozofie a podnikání, společnost a podnikání

Filozofické pojednání o stavu společnosti, smyslu podnikání, společenské odpovědnosti firem a občanů, humanizace lidské práce.

Hosté: Lubomír Zaorálek (exministr kultury a zahraničních věcí ČR) Ondřej Ševeček (historik, od roku 2013 vede Filosofický ústav Akademie věd České republiky)

Druhý blok – Tradiční vs. novodobý byznys

Živá diskuse o trendech v podnikání. Jak složité je podnikat v tradičních oborech zpracovatelského průmyslu v postcovidové době? Kde se bere HDP kraje (5,6 % z HDP ČR) a jaké faktory nyní hrají klíčové role v jeho budoucím vývoji (lidské zdroje, energetická krize, nedostatek invence a podnětů pro inovace apod.).

Hosté: Libor Láznička (Barum Continental) David Polášek (NOVO DESIGN) Radka Březínková (DFMG) Pavel Stodůlka (Gemini)

Třetí blok – Výzvy blízké budoucnosti

Svět kolem nás je hodně dynamický a v blízké budoucnosti se zcela změní. Jak můžeme nejen ve Zlíně využít příležitostí a trendových témat k rozvoji města a regionu? Jsou robotizace, digitalizace, kreativní průmysly, cirkulární ekonomika a green deal témata, kterým bychom se měli přednostně věnovat? A jaký vliv mají na člověka, jeho kvalitu života?

Hosté: David Pavlík (Space X) Lukáš Výlupek (Artur D Little) Ján Košturiak Michal Mareš

Živý Zlín
12. 2. 2023
post
Top