Bohatý kulturní program, ale i koncerty, zajímavé besedy a zážitkové projekty. To vše
přinese nový rok do městského kulturního prostoru v kolektivním domě.
Se začátkem ledna totiž přechází veškerá činnost původní organizační složky Alternativa –
kulturní institut pod příspěvkovou organizaci města, Živý Zlín. Tyto změny se dějí na základě
návrhu Rady města Zlína, schválilo je městské zastupitelstvo.
Návštěvníci tohoto městského kulturního prostoru ovšem nepřijdou o oblíbené akce.
Navážeme na tradici jazzových koncertů, cestovatelských eventů, otevřeme dveře všem
zvídavým zájemcům a školám díky IQ Play, oslavíme společně výročí nejstarší ZUŠ ve Zlíně
a mnohé další. Činnost postupně rozšíříme do dalších oblastí,
” popsala ředitelka kulturního
a kreativního centra Živý Zlín Jana Kubáčová.