Ze srdce vám děkujeme, že jste si včera přišli společně s námi připomenout odkaz Jana Palacha na Gahurův prospekt.

Foto: Jsf Abb