Nenechte si ujít tuto unikátní, téměř čtyřkilovou publikaci, která obsahuje řadu dosud nezveřejněných informací i fotografií. Jednou z nich je také nejstarší dochovaná fotografie města, konkrétně zámku, z roku 1879. Tuto dvousvazkovou monografii o dějinách města Zlína představí redaktor publikace David Valůšek a kolektiv autorů už v úterý 19. září od 17 hodin v Kolektivním domě.

V rámci doprovodného programu během večera vystoupí žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Zlín společně se zlínským umělcem Jaroslavem Kovandou. O hudební doprovod se postará zpěvačka Markéta Vodičková s klavíristou Štěpánem Holíkem a kytaristou Filipem Vítů.

Kniha bude v prodeji na místě a posléze také online na shop.kulturazlin.cz. Vstup zdarma. Akci pořádá statutární město Zlín. O obsahu těchto dvou svazků se můžete dočíst níže a bližší informace jsou k dispozici také v rozhovoru s redaktorem Davidem Valůškem zde na straně 15.

Prodejní místa (od 20. 9. 2023)

  • Městské informační a turistické středisko / nám. Míru 12, 760 01 Zlín
  • Infopoint Památníku Tomáše Bati / nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
  • Showroom Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum, p. o. / zámek Zlín, Soudní 1 760 01 Zlín
  • shop.kulturazlin.cz

Dějiny města Zlína 1

První stopy přítomnosti člověka na Zlínsku zaznamenáváme zhruba před 40 000 až 20 000 lety. Samotný Zlín vstupuje do psaných dějin roku 1322, kdy panství s městečkem koupila královna vdova Eliška Rejčka. V následujících téměř šesti stech letech, které popisuje první díl Dějin města Zlína, se v nepravidelném rytmu střídají období rozkvětu a úpadku. Úspěšnou éru hospodářského i kulturního růstu druhé poloviny 16. století ukončila vysilující třicetiletá válka, kdy Zlín opakovaně čelil vpádům, rabování i ničivým požárům. Když se od konce 18. století město konečně ekonomicky opět pozvedalo, výrazně jeho rozvoj přibrzdil další velký požár roku 1849. Druhá polovina 19. století se nesla ve znamení stagnace. Zřízení měšťanské školy roku 1897 a nástup pokrokových elit do čela obce o pár let později naznačovalo obrat. Ovšem nikdo tehdy netušil, že tou nejdůležitější událostí, která Zlín zcela promění, bude otevření obuvnické živnosti sourozenců Anny, Antonína a Tomáše Baťových roku 1894.

Dějiny města Zlína 2

Druhý svazek dějin města Zlína přináší fascinující příběh proměny malého venkovského města ve významné průmyslové a správní centrum východní Moravy. Počátky převratného vývoje jsou neodmyslitelně spojeny s podnikatelskými aktivitami Tomáše Bati, jehož obuvnický závod postupně Zlín ovládl a přetvořil v moderní tovární město. Prudký rozvoj podniku a obce pokračoval i po Baťově smrti a nic na tom nezměnila ani druhá světová válka. Kniha sleduje neméně zajímavý poválečný vývoj města pod vládou komunistů. Přináší překvapivé poznání, že ani přejmenování na Gottwaldov nevymazalo podnikavost, kterou se město a jeho obyvatelé proslavili v baťovské éře. To jen potvrdila turbulentní devadesátá léta po návratu svobody, provázená úpadkem dominantního obuvnického průmyslu a překotnou ekonomickou transformací. Chronologický výklad je zakončen rokem 2000. Závěrečná část knihy nahlíží na dějiny města ve 20. století z perspektivy proměny městské krajiny, vztahu obyvatel k práci, vývoje společnosti, trávení volného času a rozšíření nových forem komunikace.