Oblíbené

Výstava Univerzum Max Švabinský (1873–1962)

Výstava

Výstava Univerzum Max Švabinský (1873–1962)

by Galerie Zlin

22. - 24. Března
09:00
Konkrétní data konání
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT
Vstupné
59, 39 Kč
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Výstava Univerzum Max Švabinský (1873–1962)

Výstava děl Maxe Švabinského v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně od 22. 3. do 21. 5. 2023
Vernisáž výstavy: 21. 3. v 17.00
Trvání výstavy: 22. 3. – 21. 5. 2023
1. podlaží budovy 14
Max Švabinský patří k významným představitelům generace, která formovala základy moderní umělecké tradice na přelomu 19. a 20. století. Jeho životní dílo krystalizovalo v širokém spektru mnoha aktivit. Na straně jedné byl pohlcen tvůrčím úsilím na poli malby, kresby a grafiky, na straně druhé neváhal věnovat svůj čas pedagogickému působení nebo literárním počinům. Výstava se soustředí na Švabinského bohatý grafický odkaz, který sleduje v tematických celcích doprovázených úryvky autorových vlastních textů, aby autenticky předestřela jeho pevné umělecké i životní postoje. Daný koncept souzní s obsahovou skladbou grafik, které podobně jako umělcova malba reflektují intenzivní pozorování okolního světa, v němž je objektivní prostoupeno subjektivními prožitky a zkušenostmi. Nalezneme zde krajinné celky spolu s velkými oživujícími detaily přírody, podobizny předních kulturních osobností i nejbližších členů rodiny, komorní smyslné výjevy vedle výpravnějších mytologických scén nebo také biblická témata a parafráze básnických sbírek.
Výstava dále přináší rozšiřující pohled na pedagogický přínos Maxe Švabinského, kdy v letech 1910 až 1928 vedl na pražské Akademii grafickou školu a výrazně ovlivnil další generace nastupujících umělců. Všechny exponáty pochází z uměleckých fondů Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a odkrývají tak jejich sbírkové bohatství v roce, kdy si instituce připomínají významná výročí svého založení. Výstava je zároveň dalším příspěvkem k cyklu výběrových retrospektiv, kterými se galerie programově zabývají s cílem představit základní hodnoty klíčových představitelů české výtvarné scény konce 19. a počátku 20. století. Galerijní výročí se nadto v letošním roce šťastně spojilo se 150. výročím narození uvedeného umělce.
Komentované prohlídky výstavy proběhnou 4. 4. a 2. 5. vždy v 17 hodin.

Konkrétní data konání

22. Března 10:00
23. Března 09:00
24. Března 09:00

Mohlo by Vás zajímat

Výstava „Proměny v čase 74/24“ Miroslava Göttlicha 12. 5. Galerie Václava Chada, zlínský zámek Zobrazit
Best of Lívia Kožušková a studenti figurální kresby 10. 5. Galerie Václava Chada_zlínský zámek Zobrazit
BRNKÁNÍ • Jan Ambrůz 1.2. – 28.4.2024 28. 4. Muzeum Napajedla Zobrazit
Top