Oblíbené

Let's Talk Arts! | Martina Michelova

Přednáška

Let's Talk Arts! | Martina Michelova

by GalerieG18

2. Prosince
13:00
galerie G18, Štefánikova 5670
Vstupné
zdarma
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Let's Talk Arts! | Martina Michelova

V pátek 2. prosince ve 13 hodin nás v galerii čeká poslední přednáška tohoto semestru ze série Let's Talk Arts! Semestr zakončíme společně s Martinou Michelovou, diskutovat budeme o inkluzi, spolupráci a zapojení publika. Přednáška je dostupná veřejnosti i online zdarma a bude probíhat v anglickém jazyce.
Mluvit o umění a muzeích? Toho nikdy není dost. Přidejte k tomu inkluzi a publikum a máte před sebou poslední přednášku ze série Let's Talk Arts! tohoto semestru. Tentokrát se potkáme s Martinou Michelovou, odbornicí na muzea, a to v pátek 2. prosince ve 13:00 u nás v galerii G18.
Martina Michelova
Martina Michelová pochází z Liberce, ale posledních 19 let žije v USA. Získala bakalářský titul v oboru Výtvarných umění na Park University a v současné době se věnuje magisterskému studiu Muzejních studií na Johns Hopkins. Martina pracuje jako vedoucí služeb pro hosty v Nermanově muzeu současného umění na Johnson County Community College.
Inkluzivní univerzitní muzea
Jak univerzitní galerie a muzea podporují vznik míst k začlenění a spolupráci? Jaké jsou sdílené iniciativy v zapojení publika v mezinárodní umělecké komunitě? Otevřeně budeme diskutovat o dopadech galerií na budování oceňování umění mezi studenty a veřejností a jak to ovlivňuje inkluzi, kulturní identitu a důležitost kreativních partnerství s našimi komunitami.
Kdy: pátek 2. 12. 2022, 13:00
Kde: galerie G18, Štefánikova 5670
Za kolik: vstup zdarma/FREE entry
+ online access, English friendly
English:
Talking about art and museums? It\'s never enough. Throw in inclusion and audience engagement, and you have the final lecture in the Let\'s Talk Arts! series this semester right in front of you. This time we will meet with Martina Michelova, a museum professional, on Friday, December 2, at 1:00 p.m. at our G18 gallery.
Martina Michelova
Martina Michelova is from Liberec, Czech Republic and has been living in the US for the last 19 years. She obtained a Bachelor of Fine Arts from Park University and is currently working towards her master’s degree in Museum Studies at Johns Hopkins. Martina is the Guest Services supervisor at the Nerman Museum of Contemporary Art at Johnson County Community College.
Inclusive university museums
How are university galleries and museums fostering a place of inclusion and collaboration? What are some shared initiatives in audience engagement in the international art community? We will have an open discussion about the impacts of galleries on building art appreciation among students and the public and how it influences inclusion, cultural identity, and the importance of creating partnerships with our communities.

Mohlo by Vás zajímat

Mudr. Jan Hnízdil – Jak si udržet zdraví v nemocné společnosti. 13. 6. 14|15 Baťův Institut Zlín Zobrazit
Život je takovej – Petr Švancara 30. 5. stan, sad Svobody před zlínským zámkem Zobrazit
Život je takovej – Šárka Strachová 1. 6. stan, sad Svobody před zlínským zámkem Zobrazit
Top