Ze srdce děkujeme vám všem, že celoročně navštěvujete akce Živého Zlína a zažíváte s námi nezapomenutelné okamžiky. Bez vás by to nešlo! Užijte si kouzelné Vánoce a těšíme se na vás v příštím roce. Čeká nás spousta krásných chvil.