Včera jsme s vámi strávili skvělé dětské odpoledne, moc děkujeme. Najdete se na fotkách?

Další Zlín dětem se uskuteční 1. září na prostranství před kostelem na Jižních Svazích. Svou práci nám představí hasiči, záchranáři nebo policisté a program bude opravdu bohatý. Více informací na www.kulturazlin.cz.

To vše si můžeme užít hlavně díky statutárnímu městu Zlin.eu. Celá série s názvem Zlín dětem je totiž součástí projektu Zdravé město Zlín, které financuje oddělení dotací a prevence kriminality Magistrátu města Zlína. A za to mu patří srdečné díky od všech malých i velkých Zlíňáků!

Foto: Vítek Šmahel