Oblíbené

Hledáme projekty na rok 2023!

Zrealizujeme společně právě váš nápad?

Máte chuť přinést do zlínského veřejného prostoru akci, která by v něm rozhodně neměla chybět? Nevíte jak na to a potřebovali byste podat pomocnou ruku? Přesně pro vás je určena výzva Živého Zlína, jejímž cílem je přinést do zlínských ulic zajímavé aktivity.

Důležité

Informace

Kdo se může přihlásit a jak má projekt vypadat?
Tato výzva je určena komunitám, neziskovým organizacím, jednotlivcům, nadšencům či umělcům, kteří by chtěli pořádat kulturní, společenské i sportovní akce s realizací ve veřejném prostoru města Zlína. Váš nápad musí být inovativní, neotřelý a mít nízkorozpočtový charakter.
Vybrané projekty se stanou součástí kalendáře akcí kulturního a kreativního centra Živý Zlín, které pořadatelům poskytne mentorskou podporu a pomůže událost zrealizovat. K uskutečnění akce pak musí dojít v rozmezí od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
Jak se můžu přihlásit?
Přihlásit se můžete skrze formulář, který naleznete zde.
Do kdy se můžu přihlásit?
Hlásit se můžete až do 25. listopadu. Vaše otázky rádi zodpovíme na e-mailu info@kulturazlin.cz.
Kdy budu vědět, jestli jsem vybraný?
Pokud si váš projekt zamilujeme, ozveme se vám na email do 30. listopadu.
Jaké konkrétní požadavky musí projekt splňovat?

  • Mít nízkorozpočtový charakter
  • Mít vlastní program, to znamená být inovativní a neotřelý, mít akci s vlastní, originální dramaturgií, jasným záměrem, nepodobnou jiným událostem ve městě
  • Akce musí cílit na širokou veřejnost, čímž se rozumí odborná i laická veřejnost v celém věkovém spektru
  • Akce by měla být zacílená na konkrétní tematický segment – architekturu, hudbu, divadlo, sport a další
  • Akce by měla také klást důraz na mezigenerační a mezioborová setkání
  • Charakteristika akce zahrnuje také její časovou náročnost, zohledňuje roční období, ve kterém je realizována a tak dále
  • Stručný popis akce definuje její smysl, účel, zaměření

Co dalšího bych měl vědět?
Na realizaci výše zmíněné vlastní akce nevzniká odesláním přihlášky dle této výzvy žádný nárok. Pořadatel musí řádně splnit veškerou ohlašovací povinnost danou vyhláškou města Zlína a postupovat v souladu s pravidly pořádání akcí definovanými kulturním a kreativním centrem Živý Zlín (konzultace projektu a jeho programu, společné schůzky, předložení rozpočtu, propagace v souladu s pravidly propagace Živého Zlína).

Chci přihlásit svůj projekt!

Přihlašovací formulář

Top