Oblíbené

Zlínská zrcadla

Výstava

Zlínská zrcadla

by externiporadatel

15. Září - 30. Dubna
07:54
Konkrétní data konání
Sad Svobody
Vstupné
Zdarma
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Zlínská zrcadla

Multimediální expozice mapující dějiny města od nejstarších dob až po současnost prostřednictvím hlasů a obrazů, zachycující historické příběhy, které po staletí město i jeho obyvatele utvářely.

Zlín na rozdíl od jiných měst trpí absencí paměťové instituce, která by prezentovala ucelený přehled o historii města a nezabývala se pouze historií 20. stol. Realizací projektu ve veřejném prostoru v blízkosti nejstarší památky města – zámecké budovy, vznikne volně přístupná expozice vyprávějící poutavou formou historii města a jeho obyvatel.

Hlavním cílem je založit zážitkovou, výtvarně hodnotnou a emočně bohatou expozici, spíše než o vystavení artefaktů v ní půjde o zpřítomnění emoční podstaty daného místa a jeho historie.

Prostřednictvím atraktivních multimédiálních prvků a nových technologií oslovit širokou veřejnost a vzbudit jejich povědomí o lokální kulturní identitě.

V rámci hmotné podstaty projektu bude vybudována trvalá multimediální venkovní instalace Zlínská zrcadla – zrcadla minulosti. Site specific instalace bude umístěna v prostředí sadu Svobody, v nedalekém okolí zlínského zámku, jako trvalý doplněk v nyní zanedbané severní části parku. Tato instalace má dva módy – denní a noční – a bude obsahově flexibilní pro budoucnost. U příležitosti výročí 700 let založení Zlína budou Zlínská zrcadla naplněna ve dne sérií prostorových akustických her složených z výpovědí historických postav Zlína. Ve večerních a nočních hodinách pak budou zrcadla sloužit jako živý světelný prvek, který do nyní tmavé části parku vnese tolik potřebné světlo. Lyrický pohyb světel bude vhodně doplněn multikanálovou akustickou skladbou.

Na protilehlé straně sadu Svobody, tedy na jih od budovy zlínského zámku, bude postavena dočasná instalace složená ze dvou částí: imerse a encyklopedie. Imersi bude tvořit venkovní letní promítací plocha s projekcí – ve večerních hodinách s působivým experimentálním filmem zprostředkovávajícím významné historické momenty v dějinách Zlína. Encyklopedie je rozvinuté obrazovo-textové vyprávění, které diváky v průběhu oslav fakticky ukotví v jednotlivých tématech expozice, v čase a prostoru.

Architektonicky jde o dvě prostorové instalace, které podtrhují, každá jiným způsobem, to, co je dnes v praku Svobody nejcennější – vzrostlé stromy. Zatímco zrcadla jsou hravě rozmístěna jako kapky rosy pod korunami stromů, encyklopedie a imerse jsou prostorová konstrukční stěna, která meandruje kolem skupiny stromů na jihu. Její venkovní zrcadlivá plocha vytváří hravý odraz zeleně a vnitřní obrazová plocha poskytuje návštěvníkovi intimitu pro ponoření se do vyprávění o minulosti. Zároveň však diváka v průběhu oslav chrání před vizuálním spamem plánovaných stavebních prací na jižním okraji parku Svobody (rekonstrukce nynější tržnice). Zatímco Zlínská zrcadla by měla zůstat trvalou připomínkou tohoto významného výročí 700 let od první písemné zmínky o městu Zlínu, imerse a encyklopedie z parku sice zmizí, ale jejich obsah vytvoří základní stavební kámen budoucí expozice interiéru zlínského zámku. Obsah expozice bude prezentovaný v tištěném katalogu.
Expozici připravilo k 700. výročí od první písemné zmínky o Zlíně statutární město Zlín.

Konkrétní data konání

15. Září 07:54
30. Dubna 07:54

Mohlo by Vás zajímat

BRNKÁNÍ • Jan Ambrůz 1.2. – 28.4.2024 28. 4. Muzeum Napajedla Zobrazit
Best of Lívia Kožušková a studenti figurální kresby 10. 5. Galerie Václava Chada_zlínský zámek Zobrazit
Výstava „Proměny v čase 74/24“ Miroslava Göttlicha 12. 5. Galerie Václava Chada, zlínský zámek Zobrazit
Top