Oblíbené

Workshop: dech – rytmus – kresba

Workshop

Workshop: dech – rytmus – kresba

by HanaKovarikova

28. Května
14:00
Galerie Kabinet T.
Vstupné
zdarma
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Workshop: dech – rytmus – kresba

Nedělní dílna se bude zabývat kresbou ve spojení s tělesností, vnímání fyzických a mentálních procesů. Budeme zkoumat jak můžeme prostřednictvím kresby reprezentovat vlastní fyzickou zkušenost i to jak vnímáme ostatní. Východiskem nám bude tvorba zúčastněných umělkyň a jejich práce, které jsou k vidění na výstavě. Součástí workshopu bude mírná pohybová zkušenost (přizpůsobená možnostem účastnictva). Začátek 14.00, předpokládaný konec 17.00. Inge Kosková (*1940) Olomoucká malířka, kreslířka a pedagožka ve své kreslířské tvorbě začínala velkorysými figurálními kompozicemi. Lidské figury ji zajímaly jak v interakci (zápasníci, tanečníci, ukládání do hrobu), tak v jejich statické sošnosti. Figurální kresby získaly časem podobu stromů z lidských rukou a krajin z lidských těl. Od poloviny 80. let se propracovala k esenciálnímu tématu své tvorby, jímž je zažívání těla a rytmu. Zcela opustila zobrazení nápodobou a soustředila se na autentické zachycení niterného prožitku. Při pozorování jejich kreseb i naše vlastní představy tančí. Jahou Baul (Jana Houzarová) (*1972) Profesí projektantka a terapeutka, pracující s intuitivní kresbou. S tímto médiem zachází jako s prostředkem zkoumání vnitřních dějů klientek a klientů. I přestože to není cílem, ve výsledku vytváří díla neplánované estetické kvality. Ve výstavě Částečný nákres prstence vidíme soubor kreseb Jany Houzarové, který je záznamem jejího postupného objevování daru zachycovat kresbou vnitřní procesy a naladění lidí nebo situací. Všechny portréty vznikaly postupně zhruba třicet let, kdy tuto svou schopnost prohlubovala a používala jako terapeutickou metodu. Ve výstavě tak máme možnost nahlédnout do těchto soukromých záznamů, které portrétují její blízké či vzdálené osoby stejně jako ty veřejně známé a občas také nežijící. Marie Štindlová (*1990) Umělkyně, pedagožka a terapeutka shiatsu. Ve své praxi se zabývá projevy poezie v jejích různorodých podobách. Zkoumá možnosti jazyka v kontextu tělesnosti a prožívání. Ohledává jeho limity, hledá průrvy. Mimo text pracuje s médii kresby, malby, instalace a situace. Je součástí kolektivu Comunite Fresca (spolu s Danou Balážovou a Markétou Filipovou). Společně formovaly podobu výstavy a s Kryštofem Netolickým v ní vytvořily nástěnnou malbu. Jejím základem byl workshop nástěnné malby pro veřejnost. V další fázi CF spolu s Kryštofem Netolickým dotvořili fresku, která vychází z atmosféry prací Alta, Brodské a Koskové stejně jako z kompozice rozvržené dětmi během workshopu.

.

Galerie

for Workshop: dech – rytmus – kresba

Top