Oblíbené

Výstava trienále Dům umění II – Salon L. Š.

Výstava

Výstava trienále Dům umění II – Salon L. Š.

by Galerie Zlin

22. Listopadu - 4. Února
17:00
Konkrétní data konání
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT
Vstupné
69, 45 Kč
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Výstava trienále Dům umění II – Salon L. Š.

Pocta Ludvíkovi Ševečkovi

Salon L. Š. je součástí výstavního projektu trienále Dům umění II, který je nástupcem trienále Nový Zlínský salon. Připomene výrazného historika umění a ředitele zlínské galerie Ludvíka Ševečka (v letech 1990–2009) i jeho spolupracovníky a především okruh 70 osobností českého výtvarného umění, které byly se zlínskou sbírkotvornou institucí úzce svázáni od devadesátých let minulého století. Salon L. Š. je koncipován nejen jako pocta jednomu z hlavních iniciátorů Nových zlínských salonů, ale zároveň příspěvkem k problému uměleckých generací a stimulace výtvarného života v regionu.

Jedna část prezentace představí díla umělců, kteří se těchto salonů účastnili a jejichž díla byla zakoupena do sbírky galerie a druhá část bude věnována poctě tomuto řediteli, který koncipoval progresivní směřování galerie a na vysoké úrovni a jedinečným způsobem propojil umělecký život zlínského regionu s kulturními centry. Pod jeho vedením pořádala galerie celostátní přehlídky českého a později československého výtvarného umění. Znovu navázal na slavné baťovské salony a inicioval uspořádání Nových zlínských salonů, kde se představily stovky autorů. Otevřel ve Zlíně výstavní možnosti nastupující mladé generaci pořádáním Salonů mladých, pro které ustanovil v republice vysoce uznávanou Cenu Václava Chada. Byl také jedním ze zakladatelů trienálně se opakujících sympozia Prostor Zlín od roku 1991 (sochy a instalace v exteriérech města Zlína, z nichž mnohé zůstaly natrvalo). Spolu s kolegy z galerie stál také u vzniku v celé republice oceňovaného kulturního periodika Prostor Zlín a byl řadu let jeho šéfredaktorem. Prostřednictvím jeho osobnosti a četných významných kontaktů získala zlínská galerie do svých sbírek zcela jedinečná díla.

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou proběhne v úterý 12. 12. v 17 hodin.

Konkrétní data konání

22. Listopadu 10:00
4. Února 17:00

Mohlo by Vás zajímat

Výstava Sopka les prales Elišky Podzimkové 18. 1. Zámek Zlín Zobrazit
Hvězda Aleny Ladové 28. 1. Štefánikova 7241, Zlín Zobrazit
PAJTÁŠI 20. 3. Kvítková 4122, Zlín Zobrazit
Top