Oblíbené

Výstava trienále Dům umění II – Salon L. Š.

Výstava

Výstava trienále Dům umění II – Salon L. Š.

by Galerie Zlin

22. Listopadu - 4. Února
17:00
Konkrétní data konání
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT
Vstupné
69, 45 Kč
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Výstava trienále Dům umění II – Salon L. Š.

Pocta Ludvíkovi Ševečkovi

Salon L. Š. je součástí výstavního projektu trienále Dům umění II, který je nástupcem trienále Nový Zlínský salon. Připomene výrazného historika umění a ředitele zlínské galerie Ludvíka Ševečka (v letech 1990–2009) i jeho spolupracovníky a především okruh 70 osobností českého výtvarného umění, které byly se zlínskou sbírkotvornou institucí úzce svázáni od devadesátých let minulého století. Salon L. Š. je koncipován nejen jako pocta jednomu z hlavních iniciátorů Nových zlínských salonů, ale zároveň příspěvkem k problému uměleckých generací a stimulace výtvarného života v regionu.

Jedna část prezentace představí díla umělců, kteří se těchto salonů účastnili a jejichž díla byla zakoupena do sbírky galerie a druhá část bude věnována poctě tomuto řediteli, který koncipoval progresivní směřování galerie a na vysoké úrovni a jedinečným způsobem propojil umělecký život zlínského regionu s kulturními centry. Pod jeho vedením pořádala galerie celostátní přehlídky českého a později československého výtvarného umění. Znovu navázal na slavné baťovské salony a inicioval uspořádání Nových zlínských salonů, kde se představily stovky autorů. Otevřel ve Zlíně výstavní možnosti nastupující mladé generaci pořádáním Salonů mladých, pro které ustanovil v republice vysoce uznávanou Cenu Václava Chada. Byl také jedním ze zakladatelů trienálně se opakujících sympozia Prostor Zlín od roku 1991 (sochy a instalace v exteriérech města Zlína, z nichž mnohé zůstaly natrvalo). Spolu s kolegy z galerie stál také u vzniku v celé republice oceňovaného kulturního periodika Prostor Zlín a byl řadu let jeho šéfredaktorem. Prostřednictvím jeho osobnosti a četných významných kontaktů získala zlínská galerie do svých sbírek zcela jedinečná díla.

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou proběhne v úterý 12. 12. v 17 hodin.

Konkrétní data konání

22. Listopadu 10:00
4. Února 17:00

Mohlo by Vás zajímat

Zdeněk Rozkopal „Mezi filmem a malbou“ 31. 5. Galerie Václava Chada_zlínský zámek Zobrazit
DRŽTE SI PONOŽKY! 1. 9. Muzeum Napajedla Zobrazit
Top