Oblíbené

Vernisáž v Kabinetu T: ZMĚNĚNÁ MINULOST / CHANGED PAST / VERÄNDERTE VERGANGENHEIT / KAREN KOLTERMANN /D/

Výtvarné umění

Vernisáž v Kabinetu T: ZMĚNĚNÁ MINULOST / CHANGED PAST / VERÄNDERTE VERGANGENHEIT / KAREN KOLTERMANN /D/

by HanaKovarikova

14. Března
18:00
Galerie Kabinet T.
Vstupné
zdarma
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Vernisáž v Kabinetu T: ZMĚNĚNÁ MINULOST / CHANGED PAST / VERÄNDERTE VERGANGENHEIT / KAREN KOLTERMANN /D/

Zveme vás na vernisáž výstavy ZMĚNĚNÁ MINULOST umělkyně Karen Koltermann, která se uskuteční ve čtvrtek 14. 3. 2024 v 18:00 hod. v prostorách galerie Kabinet T. ve 12. tovární budově ve Zlíně. Vstup zdarma.

ZMĚNĚNÁ MINULOST / CHANGED PAST
Karen Koltermann /D/
Kurátorka: Lenka Tutschová
Výstava: 15. 3. – 30. 4. 2024
Vernisáž: 14. 3. 2024 v 18:00
/
Galerie Kabinet T. představuje velkoformátovou, časosběrnou, umělecko-dokumentární tvorbu umělkyně Karen Koltermann. V místě, kde Karen v současnosti pracuje, vyhledává obrazy, které dokumentují destruktivní činnost lidí, jejichž původně oprávněné socioekonomické záměry jsou podkopávány politickými zájmy. Její výstavy se skládají z videí, dokumentů, fotografií a velkoformátových fotokopií, malovaných a kolážovaných koláží a nakonec i samotných obrazů.
/
We invite you to the opening of exhibition CHANGED PAST by the artist Karen Koltermann, which will be held on Thursday, March 14, 2024 at 6:00 p.m. in the premises of the Kabinet T. gallery in the 12th factory building in Zlín.
Free entry.
/
CHANGED PAST / VERÄNDERTE VERGANGENHEIT
Karen Koltermann /D/
Curator: Lenka Tutschová
Exhibition: 15 March – 30 April 2024
Opening: March 14, 2024 at 6:00 p.m
/
Kabinet T. Gallery presents the large-scale, time-lapse, art-documentary work of artist Karen Koltermann. In the place where Karen currently works, she seeks out images that document the destructive activities of people whose originally legitimate socio-economic intentions are undermined by political interests. Her exhibitions consist of videos, documentaries, photographs and large format photocopies, painted and collaged collages and finally the paintings themselves.

Mohlo by Vás zajímat

Výstava René Hábl – Vesmírná odysea 1. 9. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT Zobrazit
Výstava Pavel Tichoň – Nikdo Nic Neví 1. 9. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT Zobrazit
Top