Oblíbené

Vernisáž: ČÁSTEČNÝ NÁKRES PRSTENCE / PARTIAL DRAWING OF THE RING / Comunite fresca a další

Výstava

Vernisáž: ČÁSTEČNÝ NÁKRES PRSTENCE / PARTIAL DRAWING OF THE RING / Comunite fresca a další

by HanaKovarikova

19. Května
17:00
Galerie Kabinet T.
Vstupné
zdarma
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Vernisáž: ČÁSTEČNÝ NÁKRES PRSTENCE / PARTIAL DRAWING OF THE RING / Comunite fresca a další

Zveme vás na vernisáž výstavy ČÁSTEČNÝ NÁKRES PRSTENCE kurátorsky vedenou kolektivem Comunite Fresca, která se bude konat 19. 5. 2023 od 17.00 prostorách galerie Kabinet T. ve 12. tovární budově ve Zlíně. Vstup zdarma. / ČÁSTEČNÝ NÁKRES PRSTENCE / PARTIAL DRAWING OF THE RING Comunite fresca a další /CZ/SK/ Kurátor: Comunite fresca Výstava: 25. 4. – 31. 7. 2023 Vernisáž: 19. 5. 2023 v 17:00 / Výstava kurátorsky vedená uměleckým kolektivem Comunite Fresca vytvoří pole pro mezigenerační sdílení tvůrkyň a tvůrců různých generací propojených nitkou sympatií a příbuzností v přístupu k umělecké tvorbě a žití. V galerii Kabinet T. představí průběžnou skicu zaznamenávající proces tvorby a vzájemného učení. Centrálním objektem bude mobiliář, který ponese umělecké artefakty a bude sloužit jako pracovní prostor při tkaní, barvení vlny, malování akvarelu, promítání filmů, dokumentaci. Prostor bílé galerie se paprskovitě rozroste do pracovních koutů pro sdílení událostí a oslav. Cílem spolupráce bude skrze společnou tvorbu nalézt přímý prožitek, který vychází z každodennosti, ticha, prožívání rytmu a pohybu. Proces vznikání bude otevřen veřejnosti. Od 24. dubna do 28. dubna - budování středového objektu, přístupno v otevírací době galerie 10. a 11. května - Michaela Casková, Comunite Fresca a Kryštof Netolický – dílna nakládání vlny a freskování - od 10 do 17 hod, oba dny budou mít návštěvníci možnost přidat se ke společné freskové nástěnné malbě a barvení vlny pomocí přírodních materiálů. Setkání je neformálním workshopem, můžete se zapojit nebo se jen dívat. 19. května – vernisáž od 17h, otevřeno po dobu Galerijní a muzejní noci. 27. - 28. května - dílna zaměřená na rytmus, kresbu a dech s Inge Koskovou, Marií Štindlovou a Janou Houzarovou (Jahou Baul) / We would like to invite you to the opening of the exhibition PARTIAL DRAWING OF THE RING curated by the Comunite Fresca collective, which will take place on 19 May 2023 at 17.00 in the Kabinet T. gallery in the 12th factory building in Zlín. Free entry. / ČÁSTEČNÝ NÁKRES PRSTENCE / PARTIAL DRAWING OF THE RING Comunite fresca and other artists /CZ/SK/ Curator: Comunite fresca Exhibition: 25 April – 31 July 2023 Opening: May 19, 2023 at 5:00 p.m / The exhibition, curated by the artist collective Comunite Fresca, will create a field for intergenerational sharing between artists of different generations connected by a thread of sympathy and affinity in their approach to artistic creation and living. In the gallery, Kabinet T. will present an ongoing sketchbook recording the process of creation and mutual learning. The central object will be a mobile that will carry art artifacts and serve as a workspace for weaving, wool dyeing, watercolor painting, film screening, and documentation. The white gallery space will radiate into work corners for sharing events and celebrations. The goal of the collaboration will be to find a direct experience through collaborative work that comes from the everyday, stillness, experiencing rhythm and movement. The process of making will be open to the public. April 25 to April 28 - building the central object, open during gallery hours May 10 and 11 - Michaela Casková, Comunite Fresca and Kryštof Netolický - Wool Pickling and Fresco Workshop - 10am to 5pm, both days visitors will have the opportunity to join a collaborative fresco mural and dye wool using natural materials. The meeting is an informal workshop, you can join in or just watch. May 19 - Opening reception at 5pm, open during Gallery and Museum Night. 27-28 May - workshop focusing on rhythm, drawing and breath with Inge Kosková, Marie Štindlová and Jana Houzarová (Jahou Baul).

.

Mohlo by Vás zajímat

BRNKÁNÍ • Jan Ambrůz 1.2. – 28.4.2024 28. 4. Muzeum Napajedla Zobrazit
Best of Lívia Kožušková a studenti figurální kresby 10. 5. Galerie Václava Chada_zlínský zámek Zobrazit
Výstava „Proměny v čase 74/24“ Miroslava Göttlicha 12. 5. Galerie Václava Chada, zlínský zámek Zobrazit
Top