Oblíbené

SVATOPLUK SLOVENČÍK / 90 DĹ DRUHÝ

Výstava

SVATOPLUK SLOVENČÍK / 90 DĹ DRUHÝ

by GOOZ

8. Dubna
10:00
OPTIKA ZLÍN Zdeněk Mezírka TŘÍDA TOMÁŠE BAŤI 751
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

SVATOPLUK SLOVENČÍK / 90 DĹ DRUHÝ

SVATOPLUK SLOVENČÍK 90 / II ETERNITY, KRESBY, OPTIKA ZLÍN Zdeněk Mezírka TŘÍDA TOMÁŠE BAŤI 751 Expozice bude přístupná 08.04. 2024-28.06. 2024 vždy po dobu otevření provozovny optika Výstava je podporována Statutárním městem Zlín
Atelier Zlín-Malenovice, Masarykova 68
Studium
1949-1951 Vyučil se malířem porcelánu v Thunské továrně na porcelán v Klášterci nad Ohří
1957-1961 Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, Stal se obdivovatelem českého moderního umění, zejména díla Bohumila Kubišty.
1962-1968 Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, u prof. Františka Jiroudka (Škola prof. Karla Součka). V roce 1966 pro sebe v petrohradské Ermitáži objevil Henryho Matisse. Značný význam pro něho mělo rovněž přátelství s Jiřím Johnem, který ho posléze jmenoval svým asistentem.
Pedagogická činnost
1987-1998 Střední uměleckoprůmyslová škola, Kresba, Uherské Hradiště
1994 Pedagog na nově zřízené Zlínské soukromé VOŠ umění, patřil k jejím zakladatelům
Sympozia
1991 Podílel se na přípravě 1. ročníku výtvarného sympozia Prostor Zlín 91, zúčastnil se 4 m širokou kompozicí Plán vedenou centrem Zlína a fasádou obchodního domu
\" Nejkrásnější barva je barva modrá, nemám – li modrou, klidně použiji červenou \".
Pablo Picasso
jak to vidí autor
Prosté předměty na malířském pracovním stolku, opřená plátna při zdi ateliéru, často jen sám stůl, otevřené okno, dveře do chodby, interiér ateliéru, jeho tichý kout. Sedící nebo stojící figury v ateliéru. Věci, které obklopují, inspirují a jsou svědky mé práce.
Město, bloky domů, urbanistické rozvětvení města, skelety konstrukci rozestavěných staveb, fasády cihlových domů, pouhý pruh asfaltové cest několik stavebních prvků, stojících, ležících nebo opřených. Architektura nebo její pouhý zlomek, vržený stín architektury viděný z terasy ateliéru, nebo stín toho zlomku. To vše je inspirující, nutí mě k mnoha kresebným záznamům a postupem práce je zde skutečnost ohmatána ze všech stran. Ne abstrakce, ale věcnost je zde cílem. Ne vždy je výsledek mé výpovědi o této skutečnosti snadno srozumitelný. Během práce, od prvních záznamů, je vše postupně přepracováno do lapidárního znakového plošného tvaru, který určuje můj sklon a inklinaci k velké a jasné prostorové zkratce obrazové stavby. Tato organizovanost, kompoziční rozvrh ploch a omezenost prostředků směřuje k většímu pořádku v harmonii.
Svatopluk Slovenčík
Výstavu pro GꝎZ připravil kurátor Leoš Lang
https://www.facebook.com/lee.lang.779 https://www.instagram.com/leoslangzlin/
SVATOPLUK SLOVENČÍK 90 / II
ETERNITY, KRESBY,
OPTIKA ZLÍN
Zdeněk Mezírka
TŘÍDA TOMÁŠE BAŤI 751
Expozice bude přístupná
08.04. 2024-28.06. 2024
vždy po dobu otevření provozovny optiky
Výstava je podporována Statutárním městem Zlín
08.04. 2024-28.06. 2024 GOOZ
SVATOPLUK SLOVENČÍK / 90 Obrazy & Kresby & Instalace-objekty
(Díl I& DÍL II& DÍL III& DÍL IV)
Devadesáté výročí narození význačného malíře Svatopluka Slovenčíka (1934-1999) si v roce 2024 připomene také Galerie Václava Chada ve Zlíně, GASK v Kutné Hoře a Galerie Jiřího Jílka v Šumperku. U příležitosti tohoto jubilea ve spolupráci uvedených galerií a dědicem díla Janem Slovenčíkem pod vedením Richarda Drury a kooperací studia 6-15 se připravuje monografie Svatopluka Slovenčíka k tomuto jubileu. Vydavatel GVCh.
ETERNITY & Kresby
(Díl II)
SVATOPLUK SLOVENČÍK, GOOZ
08.04. 2024-28.06. 2024
SVATOPLUK SLOVENČÍK se narodil 3.1.1934 v Malenovicích u Zlína, kde také 17.8.1999 zemřel. V letech 1949-1954 se v Klášterci nad Ohří vyučil malířem porcelánu, 1957–1961 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a v letech 1962-1968 na Akademii výtvarných umění v Praze, u prof. Františka Jiroudka (škola prof. Karla Součka). Podstatné bylo jeho přátelství s Jiřím Johnem, u něhož působil jako asistent. Od roku 1962 se účastnil řady kolektivních i samostatných výstav v Čechách i v zahraničí. Je autorem několika realizací v architektuře. Od roku1988 až do své smrti pracoval jako profesor kreslení na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, od roku 1993 byl členem redakce časopisu Prostor Zlín, od roku 1994 jako profesor Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění.
Rokem narození (1934-1999) se Slovenčík řadil k autorům nastupujícím na výtvarnou scénu už v padesátých letech. Ale dobou studia na pražské akademii a vznikem prvních závažných prací patřil spíš k umělcům o generaci mladším. Vždycky hledal vlastní, původní cestu.
K základním tématům jeho děl patřily především části interiérů a ateliérových zátiší. Tyto důsledně stylizované, věcně a v plochách cítěné obrazové kompozice začal vytvářet již na sklonku studií na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1967 až 1968. Od poloviny 70. let zájem rozšířil na figurální motivy a na drobné divadelní scény, budované dynamicky v hutných barevných hmotách blízkých abstrakci, uvádí k malířově vývoji na svých stránkách ...institut 14/15.
Slovenčík žil a tvořil s výjimkou studií ve Zlíně. Důležitou inspirací pro něho byl funkcionalistický Zlín. \"Bral si z něho určitou systémovost, otevřenost, princip jakési vnitřní jednoty-znamená očištění věcí od mnohosti k jednoduchosti-podstatě“

Galerie

for SVATOPLUK SLOVENČÍK / 90 DĹ DRUHÝ

Mohlo by Vás zajímat

DRŽTE SI PONOŽKY! 1. 9. Muzeum Napajedla Zobrazit
Zdeněk Rozkopal „Mezi filmem a malbou“ 31. 5. Galerie Václava Chada_zlínský zámek Zobrazit
Top