Oblíbené

Nedělní setkání s Petrem Nárožným k výstavě Karel Čapek: Fine Notes – A ta cesta byla dobrá

Divadlo

Nedělní setkání s Petrem Nárožným k výstavě Karel Čapek: Fine Notes – A ta cesta byla dobrá

by Galerie Zlin

29. Ledna
17:00
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT
Vstupné
59, 39 Kč
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Nedělní setkání s Petrem Nárožným k výstavě Karel Čapek: Fine Notes – A ta cesta byla dobrá

Zveme vás na setkání s hercem Petrem Nárožným k výstavě Karel Čapek: Fine Notes – A ta cesta byla dobrá v neděli 29. 1. v 17 hodin. Jako host vystoupí Jiří Surůvka.

O VÝSTAVĚ:

Výstava představuje především kresby Karla Čapka z jeho cest po Evropě uskutečněných v letech 1924–1936, které posléze doprovázely jeho cestopisné knihy (Anglické listy, Výlet do Španel, Obrázky z Holandska, Cesta na Sever). Budou zde také vystaveny rukopisy Karla Čapka vztahující se přímo k těmto kresbám. Výstava bude doplněná úzkým výběrem obrazů Josefa Čapka zapůjčených ze Západočeské galerie v Plzni a objeví se zde také vzácný a jedinečný pastel – Portrét Karla Čapka (datovaný kolem roku 1907).
Součástí výstavy bude také zastoupení žijících umělců přímo se dotýkajících spisovatelova díla a života. Pozvání přijala Věra Nováková (kresby ke knize vzpomínek Heleny Čapkové – Moji milí bratři), Jiří Surůvka, Juraj Bartusz a malíř Tomáš Císařovský, který zde představí obraz přímo vytvořený pro výstavu – Portrét Karla Čapka. Také zde bude vystavený obraz Astronauta od Pavla Brázdy jako reminiscence na Čapkovu hru RUR.
Výstava je další v pořadí z volného cyklu, ve kterém se potkávají stěžejní osobnosti českého písemnictví v souvislosti s výtvarným uměním. Předchozí výstavy byly věnovány Jiřímu Kuběnovi, Vítězslavu Nezvalovi, Jiřímu Kolářovi, Karlu Hynku Máchovi, Karlu Hlaváčkovi, Jaromíru Erbenovi, Alénu Divišovi, Jiřímu Karáskovi ze Lvovic, Otokaru Březinovi a Jakubu Demlovi.
Výstavy se konají za spolupráce s Památníkem národního písemnictví v Praze.

Mohlo by Vás zajímat

Top