Oblíbené

Ledové králoství

Happening

Ledové králoství

by Kamarad - Nenuda z.s.

23. Února
16:30
Gahurova 5265, Kamarád - Nenuda z.s.
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Ledové králoství

Prožitek všemi smysly.

Další odpoledne v SNOEZELEN místnosti a tentokrát na téma spojené s krásnou pohádkou a zimou.
ŽE NEVÍTE CO JE SNOEZELEN?
Snoezelen je multisenzorická místnost pro děti i dospělé, ve které se pracuje podle konceptu rozvoje smyslového vnímání. Speciálně upravená místnost je jen základem. Důležitější jsou metody práce snoezelen zaměřené na rozvoj vnímání, cítění, myšlení i sociálních dovedností. Místnost je hojně využívána také pro relaxaci klientů.
„Tím, že stimulujeme u lidí smyslové vnímání (zrak, sluch, hmat, čich, chuť), jakoby otevíráme kanály do jejich mysli a oni pak mohou rozvíjet svůj potenciál jiným než navyklým způsobem.“

Mohlo by Vás zajímat

Večer pro nezadané od 25 -45 let 31. 5. Zlín - Štípa Zobrazit
Top