Oblíbené

Dílna: freskování a nakládání vlny v Kabinetu T.

Workshop

Dílna: freskování a nakládání vlny v Kabinetu T.

by HanaKovarikova

10. - 11. Května
13:00
Konkrétní data konání
Galerie Kabinet T.
Vstupné
zdarma
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Dílna: freskování a nakládání vlny v Kabinetu T.

Naložit a počkat aneb sluneční lázně v zavařovačkách Během workshopu s Míšou Caskovou si vyjdeme na procházku, nasbíráme plevel a naložíme jej spolu s vlněnou přízi do zavařovaček. A pak si počkáme. Asi tak do léta, až se během pár týdnů pod slunečním svitem vlna touhle pradávnou technikou barví. Jak sytý bude konečný odstín záleží i na počasí. Pak nastává mytí, proplachování, vyvěšování, sušení, namotávání. Všechno tohle se stane během výstavy. Společně tak vytvoříme barevnou škálu Zlína a kousek z ní si budou moct účastníci workshopu odnést po skončení výstavy domů. Skupina Comunite Fresca spolu s malířem Kryštofem Netolickým provedou workshopem freskové a nástěnné malby. Společně ve skupině si řekneme, jak se dá přistoupit ke společnému dílu. Společně připravíme skicy, zeď a barvy na malování. Pokusíme se nacítit na vznikající výstavu, tak aby naše společná freska dobře komunikovala s ostatními díly ve výstavě a nepřetlačila ostatní. Workshop startuje oba dva dny v 15.00. Prosíme účastníky, aby přišli včas, později již nebude možné se přidat. Konec je předpokládán v 18.00. Michaela Casková je vizuální umělkyně, edukátorka, kočovná zahradnice, hostitelka a sběračka s jedním okem upřeným na atmosférické jevy. Ve své sérii prací nazvaných Small Talks vychází z fascinace, rozhovorů a zápisků o počasí. Téma počasí se zde proměňuje z výpočtů pravděpodobnosti na základě přesných meteorologických dat na metafory vyprávějící náš společný příběh o sociálním klimatu. Jak globální ovlivňuje lokální, kdy se obecné stává osobním a normální vyjímečným? Motivovaná procesy propojování a sdílení neustále proplouvá mezi kolaborativními a interdisciplinárními projekty. Jako členka finské asociace Mustarinda se ve svou prací dlouhodobě zaměřuje na projekty zacílené na sociálně ekologickou proměnu společnosti a to propojováním současného umění s mezioborovým výzkumem, hostování rezidenčních programů, edukační a publikační činností. Míša působí ve Finsku. www.naposedu.cz Comunite Fresca je skupina tří umělkyň, absolventek brněnské Fakulty výtvarných umění VUT. Jejími členkami jsou Dana Balážová, Markéta Filipová a Marie Štindlová. Skupina oživuje techniku fresky, která byla známá již ve starověku, a formálně i obsahově ji posouvá do sféry současného umění. Důležitým aspektem jejich práce je prezentace realizací ve veřejném prostoru nebo na dalších místech mimo konvenční galerijní prostředí. Pro estetickou fúzi svých individuálních rukopisů i tematiku prací nacházejí umělkyně řadu inspirací, ať už v tradiční symbolice, přírodě, modernistické jednoduchosti, nebo v tvarosloví městských zdí, tagů a v podobách malby napříč staletími. Kromě veřejných prostranství nebo soukromých prostor svou tvorbu skupina představila také v českých nezávislých galeriích a institucích. http://www.comunitefresca.life/ Kryštof Netolický je malíř a ilustrátor žijící v Brně. Maluje rozměrné muraly inspirované podivným světem různých zvířat a bytostí ve kterých rád opakuje a vytváří patterny. https://www.instagram.com/krystof_netolicky/

.

Galerie

for Dílna: freskování a nakládání vlny v Kabinetu T.

Konkrétní data konání

10. Května 15:00
11. Května 13:00
Top