Oblíbené

Den pro les a Matku Zemi

Happening

Den pro les a Matku Zemi

by Katerina Zamecnikova

6. Dubna
09:00
Bohuslavice u Zlína
Vstupné
vstup volný
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Den pro les a Matku Zemi

Pamatujte, že i malé změny ve vašem každodenním životě mohou mít velký dopad na ochranu naší planety. Mezinárodní den Země je skvělou příležitostí k tomu, aby se každý z nás zamyslel nad tím, co může udělat pro lepší a udržitelnější budoucnost.

Nová Akropolis ve spolupráci s obcí Bohuslavice vás zvou na ekologickou akci. Od roku 2016 jsme zasadili 6330 stromů, vytvořili 1300 m stromořadí, založili 700 m biokoridoru a vytvořili mokřad. Letos kromě sázení stromů budeme pečovat o dřívější výsadby. Prosíme, přihlaste se předem zlin@akropolis.cz nebo tel. 608 448 557. Vhodný oděv, obuv, rukavice a dobrou náladu s sebou :)

Top