Oblíbené

ART TOUR FESTIVAL 2023 (dříve Gallery Tour)

Studenti

ART TOUR FESTIVAL 2023 (dříve Gallery Tour)

by Živý Zlín

14. Října
13:00
Zámek Zlín
Zlín
Vstupné
Zdarma

ART TOUR FESTIVAL 2023 (dříve Gallery Tour)

Tato akce se 14. 10. 2023 bude konat částečně s novou náplní posedmé. Festival /dříve Gallery Tour/ propojí pět výstavních míst/galerií a jejich výstavní prezentaci, zaměřenou na současné umění, prolne s jinými druhy uměleckých aktivit, jimiž jsou slam poetry, akce ve veřejném prostoru, promítání filmu, architektonická zážitková vycházka, burza umění a koncertní vystoupení + rave. Mezi jednotlivými body programu se letos budeme přesouvat pěšky, jelikož jsou všechny akce soustředěny do centra města. Těšíme se na Vás!

ART TOUR FESTIVAL 2023 / sobota 14. 10. / 13.00 – 2.00
Termín a místo konání: 14. října 2023, Zlín (různá místa)

Pořadatel: Kabinet T, Živý Zlín

VSTUP ZDARMA / VSTUP NA AKCI OD 21.00 VE 44. BUDOVĚ 99 Kč /
REZERVACE NENÍ TŘEBA

Tato akce se 14. 10. 2023 bude konat částečně s novou náplní posedmé. Festival /dříve Gallery Tour/ propojí pět výstavních míst/galerií a jejich výstavní prezentaci, zaměřenou na současné umění, prolne s jinými druhy uměleckých aktivit, jimiž jsou slam poetry, akce ve veřejném prostoru, promítání filmu, architektonická zážitková vycházka, burza umění a koncertní vystoupení + rave.
Mezi jednotlivými body programu se letos budeme přesouvat pěšky, jelikož jsou všechny akce soustředěny do centra města.
Těšíme se na Vás!

PROGRAM:
13.00–14.00 – Galerie Kabinet T. / J. A. Bati 5637, 12. tovární budova, Zlín

Denisa Langrová: Mléčný protest / komentovaná prohlídka výstavy

Denisa Langrová do Zlína přichází trochu jako zooantropoložka pozorovat danou lokalitu a srovnávat terénní výzkum s mnohými ekologickými, etologickými a environmentálními teoriemi a lidsko-zvířecími studiemi. Jako autorka již několika narativních videí samozřejmě nepřichází bez příběhů, má v hlavě několik scénářů, které zatím nebudeme prozrazovat. Hledá lokace potenciálních událostí, sbírá a prolíná příběhy mezidruhových vztahů, etické i ty, které práva lidských i mimolidských zvířat posunují daleko za hranice kvality života.

14.15–15.15 – VS & poezie (slam poetry ve Výtahu Space) / Vavrečkova 7040, Zlín

Radek Michálek: Expedice 37 / komentovaná prohlídka výstavy autorem
Michal Schmidt: Slam poetry performance

Radek Michálek je sběračem i lovcem. Podniká výpravy a získává z nich „zdrojákové“ a někdy i fyzické referenční úlovky, které přetváří a zpracovává ve svých obrazech, a současně se s nimi vyrovnává prostřednictvím práce s odlitky.
Michel (Michal Schmidt) je finalista MČR za rok 2019 ve slam poetry, organizátor slamových akcích na Vysočině. Student scenáristiky a dramaturgie na FAMU. Ve svých textech se zaměřuje na sociální i hořkosladká témata, ve svých improvizacích pak staví na bizarních příbězích.

15.30–16.30 – architektonická prohlídka Zlína s Lucií Šmardovou / sraz 15.30 před Kabinetem T.

Vizuální smog

Neverending story veřejného prostoru ve Zlíně. Procházka začíná na okraji továrního areálu, kde se masivně polepují dříve prosklené výkladce a partery. Nejednotná pravidla umožňují vrstvení vizuálního znečistění po desetiletých vrstvách, příkladem je objekt ABS nebo prostor hlavního a autobusového nádraží. Již klasickým příkladem je potom budova Tržnice, která je zářnou ukázkou nevhodného zacházení s reklamou. Jaké jsou cesty z vizuálního smogu, kde jsou limity města a jaké možnosti máme jako uživatelé?

Cyklus procházek naváže na již fungující trasy, které jsou zpracovávány v rámci projektu Zlínský architektonický manuál, jehož realizátorem je spolek aArchitektura.

16.45–17.45 – Photogether Gallery / tř. T. Bati 3705, Zlín

Ateliér nových médií 2 (AVU): Fearlessness / vernisáž výstavy

Jaké umění má smysl tvořit v dobách společenských změn?
Tváří v tvář vyhřezlým kolektivní traumatům násilí a války nejen v sousední zemi a s nimi spojené kolektivní úzkosti nastolujeme téma Fearlesness.
Fearlesness vnáší do situace vertikální rozměr.
Fearlesness je životní postoj bojovnice. Radost jako forma odboje.
Fearlessness prohlubuje témata identity, tělesnosti, queerness, zranitelnosti, sebepéče, hledání a obývání vlastního prostoru ve společnosti, pocitu bezpečí a především radosti.

Od 18.00 – Burza umění ve 44. budově / Šedesátá 44, Zlín

Burza umění se koná 14.10. v rámci Art Tour Festivalu pod záštitou Photogether Gallery. Burza bude ve 44. budově, kde bude prostor pro místní umělce nabízet svá díla k zakoupení.

18.00–19.00 – Galerie Komnata / zastávka trolejbusů Zahradnická, Zlín

Alžbětko Vocelové: Svnjítě / komentovaná prohlídka výstavy
Instalace reflektuje první dětské vědomé vnímání samoty jako něčeho příjemného a bezpečného v souvislosti (a do jisté míry v kontrastu) se současnou tendencí vázat se na lidi. Nic z toho není vnímáno jako absolutní stav. S časem přirozeně dochází k oscilaci mezi polohami, což podněcuje potřebu reflexe a pochopení těchto dějů.

19.15–20.00 – Promítání krátkometrážního filmu / Zámek Zlín, Soudní 1

Fuga na černých klávesách (1964, Drahomíra Vihanová)

Fati Farari je z Afriky. V Praze studuje u profesora Raucha hru na klavír a bydlí v podnájmu u české rodiny. Mezi studenty má sice několik přátel, ale i přesto se občas setkává s narážkami na svou tmavou pleť. Před svým absolventským koncertem je pozván na ambasádu své země, aby mu byla předána důležitá zpráva. Nalezne v hudbě útočiště, které tak zoufale potřebuje?

20.15 – Public Museum Vojtěcha Skácela / podchod vedoucí z dolního parku na autobusové nádraží, pod zastávkou U Zámku

Piece Pissing / vícekanálová projekce ve veřejném prostoru

Aktuální instalace a projekce ve veřejném prostoru navazuje na předchozí projekty reagující na konkrétní místo a tématem reakcí od roku 2017 ve Zlíně a německém Berlíně jsou konkrétní místa, nejen s historickou hodnotou, například v kontextu sochařských realizací.

Interakce by tak měla proběhnout ve formě menší a dočasné projekce s performancí. Vedle vytvoření dialogu-mostu mezi aktéry, má být cílem akce vyprovokování debaty týkající se současné role a funkce umění vůbec. Ve veřejném prostoru tvořím z přesvědčení, že vizuální umění není jen tím, co visí nebo leží v galeriích, ale že umění z těchto prostorů může a mělo by vystoupit a přesáhnout je.

21.00–3.00 – koncerty Nanashi, Princip, Athena Chlebová, Rainer + DJ set Serb 686 + pokračování Burzy umění / vstupné 99 Kč / 44. Budova, Šedesátá 44, Zlín

Stejně jako minulý rok bude připraven doprovodný program v podobě večerních koncertů a DJ setů, jenž se tentokrát odehraje v prostorách 44. budovy bývalého areálu Svitu. Zahraje několik hudebníků zlínské a pražské alternativní scény. Také zde bude pokračovat Burza umění.

21.00–21.30 – Athena Chlebová
Athena je živelný kinder felící fairy rap. Metaforami maluje svůj nevyspělej prostej svět. Její hudba může rozesmát, překvapit, ale i povzbudit a obejmout.

21. 45–22.30 – Nanashi
Rapový přednes s hyperpopovými instrumentály doplněný o fantaskní samply anebo také citlivý projev s kytarovým či klavírním podmazem a akustickými bicími. Nanashi, producentka a zpěvačka ze Zlína, spojuje do jednotlivých celků mnoho stylů a inspirací, a přesto si ponechává silný rukopis v každém ze svých tracků. Ten je nezaměnitelný i ve vizuální sféře, neboť si tvoří vlastní videoklipy i grafiku. Minulý rok vydala debutové album Nana, letos na podzim plánuje release druhého, jež má čítat téměř dvacet singlů. Na koncertě zahraje také leaks z tohoto projektu.

22.45–23.15 – Princip
Mladý umělec žijící v Praze. Jeho hudba se pohybuje na pomezí elektroniky, hyperpopu a alternativního indiepopu. Spolupracuje s producentem Rainerem, na kontě mají spolu dvě EP, Drama otevírá spíše témata osobní krize a sebepřijetí, na Tragicomedy si hraje s povrchností a plytkostí ve společnosti ocitající se v globální krizi. Tato témata komentuje velmi poeticky a hudební stránku úzce spojuje s vizuálem, režíruje vlastní klipy a spolupracuje s módními návrháři.

23.30–0.30 – Rainer LIVE set
Zlínský producent a multiinstrumentalista s širokým žánrovým rozptylem. Ve své hudbě mísí vlivy elektronické hudby a akustických nástrojů do hutných, ale intimních aranží. Jeho rukopis lze slyšet jak z rádií z jeho spoluprací s výraznými tvářemi mladého alt popu a rapu, tak i ze soundtracků módních přehlídek nebo krátkých filmů. V rámci svého dawless live setu předvede svou instrumentální tvorbu.

0.30–2.00 SERB686 DJ set
SERB686 je mladý selekta z Uherského Hradiště, kterého místní mohli zaslechnout například na poslední Psychonaut Night akci či Doteku. Na své flashce má připravený Sound který si budeš moct poslechnout v čase 0:30 - 2:00

EN

ART TOUR FESTIVAL 2023 / Saturday 14 October / 13.00 - 2.00
Date and venue: 14 October 2023, Zlín (various locations)

Organiser: Kabinet T, Živý Zlín

FREE ENTRY / ENTRY TO THE EVENT FROM 21.00 AT 44.BUILDING 99 CZK /
NO RESERVATION REQUIRED

This event will take place on 14 October 2023 partly with a new content for the seventh time. The festival /formerly Gallery Tour/ will connect five exhibition venues/galleries and blend their exhibition presentation, focused on contemporary art, with other kinds of artistic activities, which are slam poetry, events in public space, film screening, architectural experience walk, art exchange and concert performance + rave.
This year we will be moving between program points on foot as all events are concentrated in the city centre.
We look forward to seeing you there!

PROGRAMME:
13.00-14.00 - Kabinet T. Gallery / J. A. Bati 5637, 12th factory building, Zlín

Denisa Langrová: Dairy protest / guided tour of the exhibition

Denisa Langrová comes to Zlín a bit like a zooanthropologist to observe the site and compare her field research with many ecological, ethological and environmental theories and human-animal studies. Of course, as the author of several narrative videos already, she doesn't come without stories, and has several scenarios in mind that we won't reveal just yet. She searches for locations of potential events, collects and interweaves stories of interspecies relations, ethical and those that push the rights of human and non-human animals far beyond the quality of life.

14.15-15.15 - VS & poetry (slam poetry in Elevator Space) / Vavrečkova 7040, Zlín

Radek Michálek: Expedition 37 / guided tour of the exhibition by the author
Michal Schmidt: Slam poetry performance

Radek Michálek is a collector and a hunter. He embarks on expeditions and obtains "source" and sometimes physical reference catches from them, which he transforms and processes in his paintings, while coping with them through his work with casts.

Michel (Michal Schmidt) is a finalist for the 2019 WCR in slam poetry, and an organizer of slam events in Vysočina. Student of screenwriting and dramaturgy at FAMU. His texts focus on social and bittersweet themes, and his improvisations are based on bizarre stories.

15.30-16.30 - architectural tour of Zlín with Lucie Šmardová / meeting 15.30 in front of Kabinet T.

Visual smog

Neverending story of public space in Zlín. The walk starts at the edge of the factory area, where formerly glass shopfronts and parterres are being massively covered. Inconsistent rules allow for layers of visual pollution over decades, examples include the ABS building or the main and bus station areas. Then there is the now classic example of the Market Hall building, which is a shining example of inappropriate handling of advertising. What are the ways out of the visual smog, where are the limits of the city and what options do we have as users?

The series of walks will build on existing routes that are being developed within the Zlín Architectural Manual project, which is implemented by the aArchitektura association.

16.45-17.45 - Photogether Gallery / tř. T. Bati 3705, Zlín

New Media Studio 2 (AVU): Fearlessness / exhibition opening

What kind of art makes sense to create in times of social change?
Faced with the burnt-out collective traumas of violence and war not only in the neighbouring country and the associated collective anxiety, we raise the theme of Fearlessness.
Fearlesness brings a vertical dimension to the situation.
Fearlesness is the life stance of a warrior. Joy as a form of resistance.
Fearlessness deepens the themes of identity, corporeality, queerness, vulnerability, self-care, finding and inhabiting one's own space in society, feeling safe and above all joy.

From 18.00 - Art market in Building 44 / Šedesátá 44, Zlín

The Art market will take place on 14.10. as part of the Art Tour Festival under the auspices of Photogether Gallery. The market will be in Building 44, where there will be space for local artists to offer their work for purchase.

18.00-19.00 - Komnata Gallery / Zahradnická trolleybus stop, Zlín

Alžbětko Vocelové: Svnjítě / guided tour of the exhibition
The installation reflects a child's first conscious perception of solitude as something pleasant and safe in the context of (and to some extent in contrast to) the current tendency to attach oneself to people. None of this is perceived as an absolute state. With time, there is a natural oscillation between positions, prompting a need for reflection and understanding of these processes.

19.15-20.00 - Short film screening / Zlín Chateau, Soudní 1

Fugue on Black Keys (1964, Drahomíra Vihanová)

Fati Farari is from Africa. He studies piano with Professor Rauch in Prague and lives in a sublet with a czech family. Although he has a few friends among his students, he still occasionally encounters allusions to his dark skin. Before his graduation concert, he is invited to his country's embassy to receive an important message. Will he find in music the refuge he so desperately needs?

20.15 - Public Museum Vojtěch Skácel / underpass leading from the lower park to the bus station, under the U Zámku bus stop

Piece Pissing / multichannel projection in public space

The current installation and projection in public space builds on previous projects responding to a specific place and the theme of the responses since 2017 in Zlín and Berlin, Germany, are specific places, not only with historical value, for example in the context of sculptural realizations.

The interaction would thus take the form of a smaller and temporary projection with performance. In addition to creating a dialogue-bridge between the actors, the aim of the event is to provoke a debate concerning the contemporary role and function of art in general. I create in public space out of the conviction that visual art is not just what hangs or lies in galleries, but that art can and should step out of and transcend these spaces.

21.00-3.00 - concerts Nanashi, Princip, Athena Chlebová, Rainer + DJ set Serb 686 + continuation of the Art market / admission 99 CZK / 44. Budova, Šedesátá 44, Zlín

Just like last year, there will be an accompanying programme of evening concerts and DJ sets, which will take place in the premises of the 44th building of the former Svit complex. Several musicians from the alternative scene in Zlín and Prague will play. The Art market will also continue here.

21.00-21.30 - Athena Chlebová
Athena is a lively kinder felting fairy rap. She paints her undeveloped simple world with metaphors. Her music can make you laugh, surprise, but also encourage and embrace.

21. 45-22.30 - Nanashi
Rap delivery with hyper-pop instrumentals accompanied by fanciful samples or also a sensitive speech with guitar or piano backing and acoustic drums. Nanashi, a producer and singer from Zlín, combines many styles and inspirations into her individual tracks, yet retains a strong signature in each of her tracks. This is also unmistakable in the visual sphere, as she creates her own music videos and graphics. Last year she released her debut album Nana, and this fall she plans to release a second album of nearly twenty singles. She will also play leaks from that project at the concert.

22.45-23.15 - Princip
Young artist living in Prague. His music moves between electronic, hyperpop and alternative indiepop. He collaborates with producer Rainer, they have two EPs together, Drama opens more themes of personal crisis and self-acceptance, Tragicomedy plays with superficiality and shallowness in a society in global crisis. He comments on these themes in a very poetic way and closely combines music with visuals, directing his own music videos and collaborating with fashion designers.

23.30-0.30 - Rainer LIVE set
Zlín-based producer and multi-instrumentalist with a wide range of genres. His music blends electronic music influences and acoustic instruments into dense but intimate arrangements. His signature can be heard on the radio from his collaborations with prominent faces of young alt pop and rap, as well as on the soundtracks of fashion shows and short films. As part of his dawless live set, he will showcase his instrumental work.

0.30-2.00 SERB686 DJ set
SERB686 is a young selector from Uherské Hradiště, whom locals could hear for example at the last Psychonaut Night event or at Dotek event. On his flash drive he has prepared sound which you will be able to listen to from 0:30 - 2:00

Zámek Zlín

Soudní 1, Zlín

Mohlo by Vás zajímat

Komentovaná prohlídka výstavy René Hábl – Vesmírná odysea 25. 6. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT Zobrazit
O herectví s Terezou Ramba 31. 5. beduínský stan, Park Komenského Zobrazit
Top