Oblíbené

Adventní benefiční koncert duchovní hudby

Adventní benefiční koncert duchovní hudby

by Charita Zlin

2. Prosince
16:00
kostel svatých Filipa a Jakuba Zlín
Vstupné
dobrovolný příspěvek určen pro Mariánku, dívku na vozíku (SMA)
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

Adventní benefiční koncert duchovní hudby

Koncert pomáhá Mariánce, která žije s diagnostikovanou spinální svalovou atrofií. Účinkuje Concertino – komorní orchestr, umělecký vedoucí Miroslav Křivánek, sólista Vít Otáhal, trumpeta

Koncert duchovní hudby, obohacován o přednes básní Bohuslava Reynka, je pořádán od roku 2007. Hudbou v úvodu adventu chce zlínská Charita široké veřejnosti připomenout, že nastalý čas je dobou klidu, radostného očekávání a duchovní přípravy na Vánoce, dobou rozjímání a dobročinnosti. A také ohlédnutím se za končícím rokem, časem vyslovit poděkování - dárcům a příznivcům, ale především zaměstnancům, dobrovolníkům a ostatním spolupracovníkům. Přijďte se tedy zaposlouchat do krásné hudby, zklidnit mysl, zastavit se. Rádi i Vám poděkujeme!

Koncert pomáhá Mariánce, která žije s diagnostikovanou spinální svalovou atrofií. Výnos z koncertu je v plné výši poukázán na účet veřejné sbírky pro Mariánku, kterou zlínská Charita spravuje. Finance jsou využívány na především na potravinové doplňky a medikamenty, kompenzační pomůcky, školní vybavenost, případně na potřebné bezbariérové úpravy v domácnosti či automobilu a na asistenční služby (poskytovány dle zákona o sociálních službách)

Koncert finančně podpořilo statutární město Zlín, technická podpora Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Galerie

for Adventní benefiční koncert duchovní hudby

Top