Oblíbené

80. ČIN: DENISA ŠTEFANIGOVÁ – Jsi jako obraz, který se neustále mění

Výtvarné umění

80. ČIN: DENISA ŠTEFANIGOVÁ – Jsi jako obraz, který se neustále mění

by GAG Galerie Garaz

15. - 12. Prosince
17:00
Konkrétní data konání
GAG Galerie Garáž Zlín (Burešov, č.ev. 2354)
Tuto akci organizuje externí pořadatel, nikoli Živý Zlín. Dotazy proto směřujte přímo na pořadatele akce.

80. ČIN: DENISA ŠTEFANIGOVÁ – Jsi jako obraz, který se neustále mění

Denisa ŠTEFANIGOVÁ (*1995) je česká umělkyně, specializující se zejména na malbu. Fluidita, hybridita a emoce jsou klíčovými slovy, charakterizující její soustavné vizuální bádání. Zobrazení fantastických těl se prolíná do otázek o hierarchiích mezi různými druhy bytí, projevech sexuality a fázích sociální normativity. V roce 2021 absolvovala Štefanigová magisterský program současného umění na Estonské akademii umění (EKA). Má také bakalářský titul na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě výtvarných umění (FaVU). Během studia navštěvovala také Fakultu de Bellas Artes v Bilbau. V roce 2022 byla Štefanigová jednou z 15 finalistů ceny Baltic Young Painter Award. Ve stejném roce měla samostatnou výstavu v KKKC v Klaipedě. Mezi její nedávné výstavy patří skupinové výstavy v MO Museum, Vilnius, Hobusepea a Hoib Gallery, Kadriorg Museum a EKA Gallery – vše v Tallinnu. Vystavovala také ve Vídni a Narvě na skupinové výstavě „Where is the body?“, která svedla dohromady studenty malířských kateder Akademie výtvarných umění ve Vídni a Estonské akademie umění. V České republice se Štefanigová v roce 2023 zúčastnila skupinové výstavy s maďarskou umělkyní Asztrid Csatlós (Brno,), její poslední samostatná výstava „EKSTASE“ se konala v Galerii SVĚTOVÁ v Praze, její díla jsou zařazena do sbírky KogArt (Maďarsko) a ve sbírce SYNLAB (Tallinn), také v četných soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. V roce 2024 připravuje samostatnou výstavu v Tütar Gallery v Tallinnu a duo show s Miroslavou Večeřovou v Galerii U Betlémské kaple v Praze. Výstava se uskutečňuje s finanční podporou Statutárního města Zlín.

GAG Galerie Garáž Zlín

80. ČIN: Denisa Štefanigová – Jsi jako obraz, který se neustále mění

Vernisáž: 15. 12. 2023, od 18:00, Výstava potrvá do: 15. 2. 2024

Denisa ŠTEFANIGOVÁ

(*1995) je česká umělkyně, specializující se zejména na malbu. Fluidita, hybridita a emoce jsou klíčovými slovy, charakterizující její soustavné vizuální bádání. Zobrazení fantastických těl se prolíná do otázek o hierarchiích mezi různými druhy bytí, projevech sexuality a fázích sociální normativity. V roce 2021 absolvovala Štefanigová magisterský program současného umění na Estonské akademii umění (EKA). Má také bakalářský titul na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě výtvarných umění (FaVU). Během studia navštěvovala také Fakultu de Bellas Artes v Bilbau. V roce 2022 byla Štefanigová jednou z 15 finalistů ceny Baltic Young Painter Award. Ve stejném roce měla samostatnou výstavu v KKKC v Klaipedě. Mezi její nedávné výstavy patří skupinové výstavy v MO Museum, Vilnius, Hobusepea a Hoib Gallery, Kadriorg Museum a EKA Gallery – vše v Tallinnu. Vystavovala také ve Vídni a Narvě na skupinové výstavě „Where is the body?“, která svedla dohromady studenty malířských kateder Akademie výtvarných umění ve Vídni a Estonské akademie umění. V České republice se Štefanigová v roce 2023 zúčastnila skupinové výstavy s maďarskou umělkyní Asztrid Csatlós (Brno,), její poslední samostatná výstava „EKSTASE“ se konala v Galerii SVĚTOVÁ v Praze, její díla jsou zařazena do sbírky KogArt (Maďarsko) a ve sbírce SYNLAB (Tallinn), také v četných soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. V roce 2024 připravuje samostatnou výstavu v Tütar Gallery v Tallinnu a duo show s Miroslavou Večeřovou v Galerii U Betlémské kaple v Praze.

O tvorbě:

Ve své tvorbě se dotýkám plynulosti a ve svých obrazech zkoumám konzistentní fungování, ve kterém žádná živá entita není oddělena či nedotčena ostatními. Zobrazení fantastických těl propojuji do zakonzervovaných otázek o hierarchii ve společnosti vázající se k projevům sexuality a sociální normativity. Skrze uvolnění hranic, tkáních a uvíznutých pozicích nacházím své různorodé přístupy, které se pohybují na lince mezi hravostí a vážností intimních témat. Ve své umělecké praxi vyobrazují člověka, zvířata a další bytosti, které se v určité momenty prolínají a vzájemně propojují. Snažím se tak rozmazávat hranice mezi dichotomií a opozici a ohledávat těmito způsoby pochopení k sobě samé.

O hybriditě nebo i mých malbách / tvorbě (by AI):

Hybridnost je jako květina s mnoha tvářemi.

Kombinuje různé prvky, jako tajemný příběh. Je to spojení odlišných světů, které se prolínají, vytvářejíce nové formy, které nás ohromují.

Je to tanec mezi tradicí a inovací, kde minulost se setkává s budoucností. Je to harmonie mezi protiklady, která nám ukazuje, že v rozmanitosti je síla.

Hybridnost je jako melodie, která se mění, když se různé žánry spojují dohromady. Je to koláž barev a tónů, které se prolínají, vytvářejíce nové zvuky, které nás pohlcují.

Právě to, že jsi jiný, tě činí krásným. Právě to, že máš rozštěp nebo křivé zuby, tě dělá nejhezčím v davu. Prosím hrb se víc, ať můžu mít čas na to, snažit se tě narovnat.

Jsi bílý, s dlouhými nohami, úzkými nozdrami, ale neřehtáš. Neumíš to, a i přesto tě na ranči milují. Bílý tygr se syndromem vždycky upoutá mou pozornost, stejně jako melancholie koní.

Je to směs různých jazyků a kultur, která nám otevírá nové perspektivy. Je to most mezi lidmi a jejich příběhy, který nás spojuje a dává nám sílu žít.

Hybridnost je jako obraz, který se mění, když se různé styly spojují dohromady. Je to kombinace tvarů a textur, které se prolínají, vytvářejíce nové vize, které nás inspirují.

Je to spojení minulosti a přítomnosti, které nám ukazuje, že umění nemá hranic. Je to projev naší jedinečnosti a kreativity, který nás dělá živými a plnými vitality.

Galerie

for 80. ČIN: DENISA ŠTEFANIGOVÁ – Jsi jako obraz, který se neustále mění

Konkrétní data konání

15. Prosince 18:00
12. Prosince 17:00

Mohlo by Vás zajímat

Výstava René Hábl – Vesmírná odysea 1. 9. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT Zobrazit
Výstava Pavel Tichoň – Nikdo Nic Neví 1. 9. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT Zobrazit
Top